Ilūkstes novadā

Ilūkstes novadā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Ilūkstes novada domes vēlēšanās

 

 

 

Saraksta līdere Ilūkstes novadā: Leonora Maku

 

 

***

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Ilūkstes novada domes vēlēšanām

 

 

IR JĀNOTIEK SABIEDRĪBAS UN VARAS IZLĪGUMAM

 

Izmainīsim pašvaldības attieksmi pret novada iedzīvotājiem, veidosim tādu komunikācijas vidi, kurā nodrošināsim, ka katrs Ilūkstes novada iedzīvotājs tiek uzklausīts!

 

- Reformēsim komunālo maksājumu sistēmu;

 

- Atjaunosim komunikācijas kultūru valsts un pašvaldības iestādēs. Nav pieņemams, ka šajās iestādēs iedzīvotāji tiek uzrunāti par klientiem!  Šāda uzruna rada vēl lielāku plaisu starp tautu un tautas kalpiem;

 

- Ar visiem spēkiem veicināsim pašvaldības atbalstu Latvijas (novada) uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, piemēram – „Pērc vietējos ražojumus!”, „Apceļo dzimto zemi!”, u.c.;

 

- Ierīkosim kārtīgu tirgus laukumu Ilūkstes pilsētas centrā, uzlabosim seguma kvalitāti (lai pirkt un pārdot gribētāji nestāv ūdens peļķēs), ierīkosim galdus, apgaismojumu, noteiksim adekvātu nomas maksu;

 

Stiprināsim veselību! Sabiedrības veselības uzlabošanu balstīsim uz profilaktisko pasākumu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, kā arī popularizēsim veselīgu uzturu.

Stiprināsim primāro veselības aprūpi kā visaptverošāko un izmaksu ziņā efektīvāko veselības aprūpes veidu.

Ģimenes ārstiem un citiem ārstiem - speciālistiem rosināsim izbeigt izrakstīt receptes zālēm, kuras tiek lobētas un ir dārgas! Lielāku uzmanību aicināsim pievērst homeopātijai, jo, kā norāda paši ārsti, tām ir labāks rezultāts un neiestājas atkarība (izņemot psihotropos līdzekļus).

Ir jāizstrādā projekts un jāatrod līdzekļi rehabilitācijas centra būvēšanai Ilūkstes novadā.

 

Veicināsim dzīvi laukos! Veicināsim gan bioloģisko lauksaimniecību, gan lauksaimniecības nozaru ar iespējami mazāku resursu patēriņu, attīstību. Palīdzēsim mazajām saimniecībām iegādāties zemi un atrast savu vietu tirgū, kā arī nodrošināsim jaunajām ģimenēm iespēju iegādāties mājokli un zemi, izmantojot valsts zemes fondu, tā sekmējot jauno ģimeņu atgriešanos laukos. Ilūkstē un novadā ir tik daudz brīvu viensētu un dzīvokļu, mēs palīdzēsim saprast un iesākt dzīvi laukos, nevis kosmiskā ātrumā piedāvāt maznodrošinātā statusu!

 

Mazināsim nevienlīdzību! Novada Dome iesaistīsies nodokļu sistēmas veidošanas procesos, attālākās lauku teritorijās dzīvojošiem samazinot NIN nodokli.

Izveidosim lietotu apģērbu aprites sistēmu novadā, lai apģērbs būtu pieejams ikvienam novada iedzīvotājam.

 

Attīstīsim sociālo aprūpi! Aktīvi darbosimies pie bērnu - bāreņu ievietošanas audžuģimenēs!

Sekosim līdzi tam, kāda ir dzīves kvalitāte senioru un bāreņu namos, palīginternātskolās novadā. Ilūkstes dome veicinās senioru iesaisti sabiedriskos procesos, īpaši atbalstīsim vientuļos pensionārus.

 

Radīsim labvēlīgu vidi kultūrai! Attīstīsim mākslas jaunrades izaugsmi un ilgtspēju, nodrošinot mūsu novada kultūras mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm.

Mūsu novadā izsenis ir bijusi multikulturāla vide, ar daudznacionālu iedzīvotāju sastāvu, tāpēc atbalstīsim visas nacionālās biedrības, kas piekopj savu senču kultūru un tradīcijas.