Ķekavas novadā

Ķekavas novadā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Ķekavas novada domes vēlēšanās

 

Informatīvais materiāls

 

 

Saraksta līderis Ķekavas novadā: Pēteris Geks

 

 

Pēteris Geks ir Ķekavas novada domes deputāts, uzņēmējs, SIA “Co Priedes” līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs.

 

 

 

 

***

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Ķekavas novada domes vēlēšanām

 

 

MĒS PAR
GODĪGUMU / ATKLĀTĪBU / ATBILDĪBU / LIKUMĪBU / SADARBĪBU

 

Mēs atdalīsim pašvaldības Lēmējvaru no Izpildvaras

 

Mēs samazināsim administratīvos izdevumus un birokrātiju

 

Mēs nodrošināsim caurskatāmu pašvaldības darbu un vienotu procesu plānošanu

 

Mēs noteiksim augstāku līmeni sociālajai palīdzībai, atbalstu veselības aprūpei un skolēniem, prasīsim komunālās saimniecības atbildību, īstenosim efektīvākus sabiedrības drošības pasākumus, paaugstināsim infrastruktūras projektu, izglītības un kultūras pasākumu finansējumu, atbalstīsim jauno uzņēmēju ienākšanu Ķekavas novadā, samazināsim pašvaldības administratīvās izmaksas un novērsīsim līdzšinējās novada Domes vadības bezatbildību.

 

MĒS APŅEMAMIES

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBA

 

1. Ieviest ilgtermiņa atbalsta programmas invalīdiem un ģimenēm neatkarīgi no bērnu skaita.

2. Piešķirt pensionāriem veselības aprūpei 50 EUR gadā.

3. Piedāvāt stipendijas jaunajiem speciālistiem.

4. Uzcelt dzīvokļu māju novada maznodrošinātajām ģimenēm.

 

IZGLĪTĪBA - KULTŪRA

 

1. Nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē ikvienam bērnam.

2. Ieviest skolnieku bezmaksas ēdināšanu līdz 6. klasei.

3. Atbalstīt tehniskās jaunrades attīstīšanu Baložos, Daugmalē, Ķekavā.

4. Veicināt finanšu atbalsta programmas kultūras pasākumiem, pašdarbības kolektīvu darbībai.

5. Pārskatīt un uzlabot Jauniešu iniciatīvu centra (JIC) mērķus un izvirzītos uzdevumus.

 

SABIEDRĪBAS DROŠĪBA

 

 

1. Nodrošināt policistu ikdienas patrulēšanu apdzīvotās vietās.

 

2. Iedzīvotāju drošībai un policijas operatīvākai reaģēšanai nepieciešamākajās vietās izvietot video novērošanas kameras.

 

 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

 

1. Izskaust to, ka par parādniekiem maksā pārējie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji.

2. Samazināt kanalizācijas pakalpojumu izmaksas, novēršot lietus ūdens ieplūšanu kanalizācijas sistēmā.

3. Neiekļaut rēķinos maksu par pašvaldībām piederošu iekšpagalmu un ielu uzturēšanu.

4. Novērst piegādātās siltumenerģijas atsķirīgās izmaksas.

5. Izvērtēt “Ķekavas nami” valdes profesionalitāti un labas pārvaldības principu ievērošanu.

 

INFRASTRUKTŪRA – VIDE

 

1. Palielināt finansējumu novada  ceļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu seguma atjaunošanai un ielu atjaunošanai Odukalnā, Vimbukrogā, Krogsilā, Alejās, Katlakalnā, Loriķos, Silakrogā, Bērzmentē, Ķekavā.

2. Turpināt piesaistīt ES līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

3. Izbūvēt veloceliņu no Ķekavas sporta kluba uz Baložiem un Valdlaučiem.

4. Īstenot  mūsdienīgu aktīvas atpūtas parka izveidi, ar pastaigu, skrējēju, nūjotāju, soļotāju, riteņbraucēju celiņiem, bērnu, volejbola un sporta trenažieru laukumiem.

5. Izveidot īpašas teritorijas ar modernu infrastruktūru (platforma lielām ražošanas jaudām - elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija) ražošanas uzņēmumiem un to saistītajiem biznesiem, nodrošināt zemākas uzņēmējdarbības uzsākšanas izmaksas un NĪN atlaides.

6. Izmantot ES fondus un AS “Latvijas Valsts meži” atbalstu mežu un Daugavas krastu tīrības uzturēšanai un atpūtas infrastruktūras izveidošanai – veicinot ekotūrismu Ķekavas novadā.

7. Sakārtot notekgrāvju un meliorāciju sistēmas - mazinot pārpurvošanās ietekmi uz vidi.