Liepājas pilsētā

Liepājas pilsētā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Liepājas pilsētas domes vēlēšanās

 

Kopbilde

 

 

Saraksta līderis Liepājas pilsētā: Zigmunds Embrekts.

 

 

Zigmunds Embrekts: "Mans moto vēlēšanās: Par tādu Liepājas nākotni, kurā katrs iedzīvotājs ir vērtība, kuram nezūd ticība rītdienai. Par pilsētas attīstībai svarīgu mērķu sasniegšanu un cilvēka galveno vajadzību - veselības, izglītības, drošības un aizsardzības - nodrošināšanu."

 

***

 

 

 

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Liepājas pilsētas domes vēlēšanām

 

 

Pamatprincipi:   godīgums, atbildība,  sadarbība

 

Mērķis:  strādāt iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, galvenā vērtība - Liepājnieki

 

Uzdevums:   veicināt pilsētas ekonomisko attīstību, paaugstinot liepājnieku labklājību, atbalstot uzņēmējdarbību un konkurētspējīgu izglītību

 

Vēlēšanu programmas sadaļas

 

Pašvaldības pārvalde

 

- Pilsētas iestāžu un dienestu sadarbības uzlabošana, nodrošinot ātrākus un efektīvākus pakalpojumus.

 

- Ņemsim vērā liepājnieku vairākuma viedokli būtisku lēmumu pieņemšanā.

 

Bērni un jaunieši

 

- Organizēsim un atbalstīsim plašākas jauniešu nodarbinātības iespējas vasarā.

 

- Atbalstīsim bērnu atpūtas nometņu organizēšanu.

 

- Veidosim atbalsta programmas rotaļu un atklāto sporta laukumu izveidei mikrorajonos.

 

Veselība

 

- Palielināsim ikgadējo plānoto finansējumu jaunu ārstu piesaistei Liepājā.

 

- Popularizēsim veselīgu dzīvesveidu un atbalstīsim sportiskās aktivitātes.

 

Izglītība

 

- Turpināsim izglītības iestāžu modernizāciju.

 

- Sadarbosimies ar Liepājas valsts tehnikumu, nodrošinot pilsētas un reģiona uzņēmēju konkurētspējas attīstību.

 

- Nodrošināsim nepieciešamo vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs.

 

- Palielināsim atbalstu 1.-4. klašu skolēnu interešu izglītības nodrošināšanai uz vietas izglītības iestādēs.

 

- Stiprināsim Liepājas Universitāti kā reģionam nozīmīgu augstskolu.

 

- Izvērtēsim skolēnu centralizētās ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti un ekonomiskos ieguvumus.

 

Kultūra

 

- Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus.

 

- Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzāli nosauksim Valda Vikmaņa vārdā.

 

- Veicināsim bibliotēku vides pieejamību un modernizāciju.

 

- Atbalstīsim pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas rekonstrukciju.

 

- Rekonstruēsim koncertestrādi “Pūt, vējiņi!”.

 

- Atbalstīsim liepājnieku iniciatīvu pilsētas kultūras tradīciju atpazīstamībai un veicināšanai.

 

Sports

 

- Palielināsim atbalstu bērnu un jauniešu sportam, lai samazinātu vecāku līdzfinansējumu.

 

- Atbalstīsim Zirgu salas kompleksa attīstību.

 

- Veicināsim un atbalstīsim veterānu un amatieru sporta pasākumus.

 

Sociālā drošība un labklājība

 

- Nodrošināsim bezmaksas sabiedrisko transportu liepājniekiem no 70 gadiem

 

- Sakārtosim pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu, lai piešķirtu sociāli atbalstāmām iedzīvotāju grupām.

 

- Paplašināsim personu loku, kuriem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

 

- Pakāpeniski paaugstināsim bērnudārzu pedagogu, izglītības iestāžu apkalpojošā personāla, pašvaldības policijas, sociālo, sporta un kultūras darbinieku atalgojumu.

 

Drošība

 

- Paplašināsim videonovērošanas sistēmu pilsētā.

 

- Nodrošināsim intensīvāku pašvaldības policijas klātbūtni pilsētā.

 

- Aktivizēsim sadarbību ar Valsts policiju satiksmes drošības kontrolei pilsētā.

 

- Turpināsim ielu apgaismojuma rekonstrukciju, ielu krustojumu un jaunu, apgaismotu, gājēju pāreju izveidošanu.

 

Vide un sakoptība

 

- Pilnveidosim pludmaļu un atpūtas zonu labiekārtošanu Karostā, Beberliņos, Zirgu salā un Liepājas ezermalā.

 

- Atbalstīsim ēku, kas atzītas par kultūrvēsturiskiem pieminekļiem saglabāšanu un atjaunošanu.

 

- Veicināsim pilsētas teritoriju un īpašumu sakopšanu.

 

- Izstrādāsim jaunus saistošos noteikumus iekšpagalmu sakārtošanai, piedāvājot pašvaldības līdzfinansējumu plašākam pretendentu lokam.

 

- Veidosim jaunus veloceliņus un velonovietnes.

 

- Izveidosim jaunas autostāvvietas pilsētas centrā.

 

- Nodrošināsim autostāvvietu izbūvi pie Liepājas teātra.

 

- Pārskatīsim saistošos noteikumus par nekustamajiem īpašumiem pieguļošo teritoriju uzkopšanu.

 

Tūrisms

 

- Vairāk finansējuma pilsētas tūrisma objektu reklāmai un uzturēšanai.

 

- Jūrmalas parka attīstības plāna realizācijas uzsākšana.

 

- Izklaides un atrakciju parka attīstīšana.

 

Ekonomika

 

- Atbalstīsim Liepāju kā investīcijām drošu un interesantu pilsētu.

 

- Izstrādāsim atbalsta programmu vidējās un mazās uzņēmējdarbības veicināšanai.

 

- Jaunu industriālo teritoriju izveide uzņēmējdarbības sekmēšanai.

 

- Ciešāka sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru un uzņēmējiem, lai veicinātu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju nodarbināšanu.

 

- Izstrādāsim jaunus saistošos noteikumus dzīvojamo ēku siltināšanas līdzfinansēšanai.

 

- Turpināsim pilsētas ielu rekonstrukciju.

 

- Atbalstīsim programmu grants ielu asfaltēšanai.

 

- Pārskatīsim pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu.

 

- Pārskatīsim pilsētas centra autostāvvietu apmaksas nosacījumus.