Olaines novadā

Olaines novadā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Olaines novada domes vēlēšanās

 

Saraksta līderis Olaines novadā: Andis Vaičulis

 

 

 

 

***

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Olaines novada domes vēlēšanām

 

 

 

Mūsu novada turpmākas attīstības galvenais mērķis ir izveidot kvalitatīvu dzīves vidi, kur pilnvērtīgi dzīvot, iegūt labu izglītību un strādāt. Vidi, kas sniedz stabilitātes un drošības sajūtu par savu šodienu un rītdienu. Vidi, kurā iedzīvotāji veido savu dzīvi paši un kur katrs iedzīvotājs ir ievērots un uzklausīts.

 

 

Mūsu darbības uzdevumi turpmākajiem 4 gadiem, kuri tiks īstenoti tikai ar Jūsu atbalstu:

 

• Novērst netaisnību, kas saistīta ar apkures maksu par pārmērīgiem siltuma zudumiem, piespiedu zemes nomu zem daudzdzīvokļu mājām un visiem bērniem nepieejamu pašvaldības bērnudārzu.

 

• Ieviest brīvpusdienas novada skolās un bērnudārzos, tādējādi palīdzot vecākiem izaudzināt veselus jaunos novada iedzīvotājus.

 

• Būtiski uzlabot izglītības kvalitāti skolās, jo kvalitatīva izglītība ir pārtikušas nākotnes pamats.

 

• Uzbūvēt tehniskās jaunrades centru bērniem, dažādot un uzlabot ārpusskolas izglītības kvalitāti, lai katrs bērns atrastu nodarbošanos atbilstoši savām interesēm.

 

• Uzbūvēt īres namu Olaines novada jaunajām ģimenēm, lai tām nebūtu jāpamet dzimtais novads.

 

• Izveidot modernu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

 

• Ieviest programmu novada adaptācijai resursu izsīkumam, klimata pārmaiņām un ilgtspējīgai attīstībai.

 

• Realizēt projektu karstā ūdens ražošanai no saules enerģijas.

 

• Ieviest saprotamu un taisnīgu namu apsaimniekošanas un renovācijas sistēmu, izveidojot pašvaldības fondu namu renovācijas finansēšanai, lai novērstu banku iedzīvošanos uz iedzīvotāju mājokļu uzlabošanas rēķina.

 

• Nodrošināt sociālā dienesta darbu iedzīvotāju interesēs un pārskatīt pabalstu piešķiršanas kārtību, lai pabalstus (par apkuri, veselības aprūpi u.c.) saņemtu tie, kam tas ir nepieciešams.

 

• Ierīkot pilsētas pludmali blakus parkam, tādā veidā izveidojot pilnvērtīgu atpūtas kompleksu novada iedzīvotājiem.

 

• Izveidot uzņēmējdarbības inkubatoru un uzņēmējdarbības attīstības centru, tā radot jaunus uzņēmumus un darbavietas.

 

• Ieviest sistēmu, kad katram novada iedzīvotājam tiek piešķirta iespēja lemt, kādam viņam svarīgam mērķim tiks izmantoti 100 euro no Jūsu samaksāto nodokļu naudas. Iedzīvotāji lemj, kur ieguldīt naudu, ierēdņi izpilda.

 

Uzskatām, ka novada iedzīvotājiem ir ļoti svarīgas un vēl neatrisinātas problēmas:

 

• Dzīvojamās mājas noveco, bet vēl nav izveidota sistēma to kapitālam remontam un energoefektivitātes uzlabošanai. Ir sperti tikai pirmie soļi.

 

• Daļa Olaines jaunā rajona māju atrodas uz privātīpašniekam piederošas zemes, kā rezultātā iedzīvotāji spiesti maksāt nomas maksu līdz 6% no zemes kadastrālās vērtības. Pārējiem iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodoklis ir 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.

 

• Vecu siltumtrašu dēļ Olainē līdz 20% no apkures rēķina veido maksa par siltumu, kas izkūp gaisā no siltumtrasēm.

 

• Ne visi vecāki var būt droši, ka viņu bērniem būs vieta pašvaldības bērnu dārzos. Nav taisnīgi, ka tie nav pieejami visiem bērniem.

 

• Olainieši, kas vēlas īrēt dzīvokli novadā, nespēj to izdarīt, jo Olaines novadā vai nu vispār nav brīvu dzīvokļu vai arī to īres maksa ir augsta.

 

• Bērniem nav pieejama moderna un mūsdienu pasaulei atbilstoša ārpusskolas izglītība.

 

• Novadā netiek veidotas augsti apmaksātas darbavietas.

 

Mūsu darbs ikdienā:

 

• Labiekārtot novada teritoriju (būvēsim, rekonstruēsim, uzturēsim un kopsim ielas, ceļus, parkus, skvērus, bērnudārzus, skolas, kapsētas un teritoriju apgaismojumu).

 

• Kvalitatīvi un visiem pieejami komunālie pakalpojumi.

 

• Visiem bērniem pieejama augstas kvalitātes izglītība, kā arī daudzveidīgas ārpusskolas nodarbības.

 

• Attīstīts sabiedriskais transports novadā, lai visiem novada iedzīvotājiem ir pieejami novadā sniegtie pakalpojumi.

 

• Daudzveidīga kultūras dzīve novadā.

 

• Veselīga un kvalitatīva dzīves vide un plašas iespējas nodarboties ar sportu un citām veselību veicinošām aktivitātēm.

 

• Sociālā palīdzība un pabalsti maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām.

 

• Nodrošināta sabiedriskā kārtība.

 

• Sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

 

• Stimulēt jaunu darbavietu radīšanu.

 

Ieviešot taisnīgu pašvaldības pārvaldi, mēs sasniegsim izvirzītos mērķus. Taisnīga pārvalde nozīmē, ka Jūs ne tikai maksājat nodokļus, bet arī lemjat, kā Jūsu samaksātā nauda tiks ieguldīta. Tikai tādā viedā iespējams izveidot pašvaldību, kas rūpējas par visu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām: stabilitāti, drošību, labklājību, attīstību, izaugsmi un sadarbību.

 

Tas nozīmē pašvaldību, kurā bērni aug veseli un labi izglītoti; pieaugušajiem ir labs darbs un kvalitatīvs mājoklis; grūtā dzīves brīdi iespējams saņemt nepieciešamo atbalstu un pabalstus.