Preiļu novadā

Preiļu novadā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Preiļu novada domes vēlēšanās

 

Saraksta līderis Preiļu novadā: Edgars Kozuļ-Kažs

 

 

Edgars Kozuļ-Kažs: "Atjaunosim Preiļu mikrorajonus, laukumus, ielas, lauku ceļus un tikai tad būvēsim pilis un atpūtas kompleksus!"

 

***

 

 

 

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Preiļu novada domes vēlēšanām

 

 

MĒS PAR ATKLĀTĪBU, ATBILDĪBU, LIKUMĪBU UN SADARBĪBU!

 

Nodrošināsim caurskatāmu pašvaldības darbu un vienotu procesu plānošanu!

 

Nodrošināsim finanšu pārraudzību!

 

Samazināsim administratīvos izdevumus un birokrātiju!

 

Mēs palielināsim sociālās palīdzības un veselības atvieglojumus, kā arī atvieglojumus skolniekiem.

Palielināsim komunālās saimniecības atbildību, sabiedrības drošības pasākumus, infrastruktūras projektu, izglītības un kultūras pasākumu finansējumu.

Atbalstīsim jauno uzņēmēju ienākšanu Preiļu novadā, samazināsim pašvaldības administratīvās izmaksas un īstenosim novada Domes vadības mērķtiecīgu darbu novada iedzīvotāju labā!

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBA

 

1. Ieviest ilgtermiņa atbalsta programmas invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm.

 

2. Piešķirt vientuļajiem pensionāriem veselības aprūpei 50 EUR gadā.

 

3. Īstenot mērķtiecīgu darbu ar atkarībām sirgstošām personām.

 

4. Nodrošināt pusdienas trūcīgām un mazturīgām personām par samērīgu samaksu.

 

IZGLĪTĪBA - KULTŪRA

 

1. Nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē visiem Preiļu novada bērniem.

 

2. Turpināt nodrošināt izglītības iestādēs bezmaksas skolnieku ēdināšanu līdz 9. klasei.

 

3. Atbalstīt jauniešu centra darbību Preiļu novadā.

 

4. Optimizēt izglītības iestāžu skaitu novadā.

 

SABIEDRĪBAS DROŠĪBA

 

1. Rast iespēju palielināt Preiļu novada pašvaldības policijas personāla sastāvu.

 

2. Iedzīvotāju drošībai un tiesībsargājošo iestāžu operatīvākai reaģēšanai sabiedriski nepieciešamākajās vietās Preiļu pilsētā izvietot modernas video novērošanas kameras.

 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

 

1. Izskaust praksi, ka par parādniekiem maksā pārējie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji (panākt aktīvāku komunālo pakalpojumu nemaksātāju lietu analīzi un lietu aktīvāku virzīšanu izskatīšanai tiesā par parādu piedziņu).

 

2. Samazināt kanalizācijas pakalpojumu izmaksas, novēršot lietus ūdens ieplūšanu kanalizācijas sistēmā.

 

3. Izvērtēt piegādātās siltumenerģijas izmaksas (pārskatīt siltuma nesēja iepirkuma līgumus).

 

INFRASTRUKTŪRA – VIDE

 

1. Palielināt finansējumu novada pašvaldības ceļu un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu un ielu seguma atjaunošanai Preiļos un novadā.

 

2. Rast mūsdienīgus risinājumus Preiļu pilsētas centra labiekārtošanai.

 

3. Izvērtēt Preiļu pilsētas notekgrāvju esošo stāvokli un veikt to tīrīšanu.

 

4. Samazināt līdz minimumam Preiļu pils atjaunošanas finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

5. Veikt inventarizāciju Domes īpašumā esošajiem īpašumiem. Liekos izīrēt, pārdot vai pat nojaukt, lai mazinātu uzturēšanas izdevumus.

 

6. Mērķtiecīgs darbs pie nekustamo īpašumu (graustu) un tiem piegulošo teritoriju sakopšanas, kuri piesārņo vidi un bojā pilsētas (pagastu) vizuālo tēlu!