Rīgā

Rīgā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Rīgas pilsētas domes vēlēšanās

 

Informatīvais materiāls

 

Kas to Rīgu dimdinās?

 

Rīgas domes mēra kandidāte: Diāna Novicka

 

 

Diāna Novicka: “Diemžēl pēdējo gadu politiskie un sociālie notikumi daudziem no mums liek atklāti teikt: es vairs neticu, man ir vienalga.

Stājoties partijā, daudzi man sacīja: nav jēgas, jo neko jau nevarēs izmainīt.

Esmu no tiem, kas sarežģītā situācijā spēj saskatīt izaicinājumu. Ir vajadzīga nobriedusi pašapziņa, lai bez bailēm un jaunu skatu spētu paskatīties uz lietām, uzņemties atbildību un darīt. Ar aizrautību un pašatdevi, ar prasmi ieklausīties, prasmi sadzirdēt un uztvert būtiskāko, lai pieņemtu lēmumu un situāciju uzlabotu. 

Es apzinos, ka cilvēki vēlas drošību un noteiktību, tāpēc politiķiem ir laiks izbeigt fantazēt par varas sadali, nolaisties no savas iedomātās piederības "elitei" un uzsākt strādāt. 

Esmu aktīva rīdziniece, kurai svarīga gan pievilcīga pilsētvide, gan cilvēka labsajūta tajā. Neatlaidība, centība un gribasspēks ir mana būtība.

Es gribu dzīvot labāka valstī un pamatoti lepoties ar mūsu galvaspilsētu. Un es ne tikai vēlos, bet arī daru un darīšu no sirds."

 

***

 

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Rīgas domes vēlēšanām

 

 

Rīga ar jaunu redzējumu

Mūsu mērķis ir paaugstināt pilsētas pievilcību, iedzīvotāju labklājību un labizjūtu

 

Rīga, kurā dzīvot, mācīties un strādāt

Pilsēta ar drošu un sakārtotu pilsētvidi

Pilsēta ar pieejamu veselības aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem

   Pilsēta bērnu audzināšanai un izglītībai

Pilsēta intelektuālo un materiālo vērtību radīšanai

 

Rīga, kurai justies piederīgiem

Pilsēta, kas sadzird un strādā iedzīvotājiem

Pilsēta ar saglabātu kultūras mantojumu un koptu dabu

Pilsēta kvalitatīvai atpūtai

 

Rīga, kur investēt

Pilsēta atvērta uzņēmējam

Pilsēta tūrisma attīstībai

Pilsēta, kas saprot Rietumus un Austrumus

 

Mēs saglabāsim visus Rīgā spēkā esošos atvieglojumus pensionāriem, skolēniem, skolotājiem, cilvēkiem ar invaliditāti, maznodrošinātajiem, trūcīgajiem un citām iedzīvotāju grupām.

 

Taču mēs revidēsim pašvaldības darbu, meklēsim un atradīsim līdzekļus, lai samazinātu iedzīvotāju izdevumus un rastu papildus finansējumu ērtākai dzīvei Rīgā.    

 

Mūsu prioritātes

Mājoklis

 • Noteiksim, ka rīdziniekiem par savu vienīgo mājokli pienākas 70% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, bet pensionāriem, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm - 90% atlaide.
 • Likvidēsim piespiedu zemes nomu.  
 • Veiksim pilnu auditu pašvaldības uzņēmumos, pārskatīsim pašvaldību uzņēmumu pakalpojumu tarifus, lai rīdzinieki nepārmaksātu par saņemtajiem pakalpojumiem.
 • Investēsim dzīvojamā fonda sakārtošanā un atjaunošanā, ēku siltināšanā.

 

Satiksme

 • Pārplānosim ielas, lai Rīgā ērtāk justos gājēji, iedzīvotāji vairāk izmantotu sabiedrisko transportu un velotransportu.
 • Izveidosim automašīnu stāvparkus pie galvenajām transporta maģistrālēm.
 • Piedāvāsim līdz 50% atlaidi mēneša transporta biļetei visiem Rīgā deklarētajiem un strādājošajiem iedzīvotājiem.
 • Iekārtosim īslaicīgas stāvvietas pie izglītības iestādēm, nodrošināsim piekļuvi vecākiem ar bērniem invalīdiem un bērniem ratiņos, uzstādīsim papildus velonovietnes.
 • Integrēsim vilcienu pilsētas sabiedriskā transporta tīklā, pārskatīsim transporta maršrutus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

 

Pilsētvide

 • Investēsim sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu iekārtošanā Rīgas mikrorajonos.
 • Pārplānosim Rīgas namu pagalmus, lai tajos ir vieta gan atpūtai, gan transporta novietošanai.
 • Pārplānosim pieeju pie Rīgas ūdenstilpnēm, lai iedzīvotāji tās var izmantot.
 • Attīstīsim Rīgā esošos dārzus, parkus, mežus un slēgsim ilgtermiņa līgumus ar iedzīvotājiem par mazdārziņiem, veidojot drošu un sakārtoti vidi.
 • Papildināsim pilsētas videonovērošanas sistēmu – vietās ar lielu iedzīvotāju koncentrāciju un augstu noziedzības risku.

 

Izglītība

 • Izveidosim vienotu rindu uzņemšanai pirmsskolā, iekļaujot kā pašvaldības, tā privātos bērnudārzus.
 • Paredzēsim kompensācijas vecākiem, kuri pārmaksā par privāto bērnudārzu vai aukles pakalpojumu.
 • Izveidosim karjeras programmu, lai jaunieši brīvlaikos varētu strādāt, un atbalsta programmu, lai mazie bērni tiktu pieskatīti.
 • Sekmēsim, ka visi Rīgas bērni mācās skolā, veicot pašvaldības policijas patrulēšanu māju pagalmos un ielas.
 • Ieviesīsim izglītojošu vardarbības risku mazinošu programmu visās Rīgas skolās
 • Investēsim interešu izglītībā tehniskajā jaunradē un dabaszinātnēs, lai rosinātu bērnu interesi par tehniskajām zinātnēm.

 

Atbalsts iedzīvotājiem

 • Samaksāsim par visu bērnu ēdināšanu pirmsskolā, ģimenēm ļaujot ietaupīt par katru bērnu līdz 40 EUR mēnesī.
 • Veiksim līdzmaksājumu pensionāriem, ārstējoties stacionāros.
 • Organizēsim maznodrošināto un vientuļo pensionāru bezmaksas nokļūšanu no slimnīcas mājās.
 • Izstrādāsim kārtību, lai strādājošie pensionāri un cilvēki ar invaliditāti saņemtu sociālo palīdzību pilnā apmērā.
 • Atjaunosim pašvaldības finansētās atskurbtuves.
 • Nodrošināsim, ka pilsētas interneta portālā iedzīvotāju ziņa nonāk pie atbildīgās personas, kas to risina un atskaitās interaktīvajā vietnē iedzīvotājam.

 

Mūsu galvenie darbības principi:

Atbildība, efektivitāte, likumība, sadarbība un atklātība.