Viļānu novadā

Viļānu novadā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Viļānu novada domes vēlēšanās

 

Saraksta līderis Viļānu novadā: Intars Nalivaiko

 

 

Intars Nalivaiko: "Bērni ir mūsu nākotne un mūsu vecumdienas. Rūpēsimies par viņiem un dosim iespēju tiem attīstīties mūsu novadā. Protams neaizmirsīsim arī par pensionāriem un atbalstīsim tos. Es vēlos, lai mūsu novadā jaunieši nebrauc prom uz ārzemēm vai uz citiem daudz attīstītākiem novadiem, bet paliek šeit - dzīvo, attīstās un attīsta novadu. Beidzot ir jāizveido novads tāds, kur ir labsajūta un vēlme atgriezties vienmēr skaistajās mājās".

 

 

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Viļānu novada domes vēlēšanām

 

 

NO SIRDS LATVIJAI VIĻĀNU NOVADA PARTIJAS BIEDRI  IR PAR ATKLĀTĪBU, ATBILDĪBU, LIKUMĪBU, LIETDERĪBU UN SADARBĪBU!

 

Mūsu uzmanība tiks veltīta:

 

• Vides nodrošināšanai bērnu un jauniešu attīstībai,

 

• Narkotiku izplatības samazināšanai,

 

• Ārpus skolu aktivitātēm,

 

• Pensionāru starp novadu saietiem,

 

• Caurskatāmai pašvaldības darbu un vienotu procesu plānošanai,

 

• Finanšu pārraudzībai,

 

• Administratīvo izdevumu un birokrātiju samazināšanai,

 

• Pašvaldības atdalīšanai Lēmējvaras no Izpildvaras.

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBA

 

• Viļānu novadam jākļūst par pašvaldību, kurā cilvēks – neatkarīgi no tā, vai dzīvo pilsētā, vai kādā no pagastiem – varētu pilnībā realizēt savas intereses, zināšanas un spējas.

 

• Piešķirt pensionāriem veselības aprūpei 25 EUR gadā.

 

IZGLĪTĪBA – KULTŪRA

 

• Nodrošināt izglītības iestādēs vismaz vienu skolas formu bez maksas.

 

• Nodrošināt izglītības iestādēs bezmaksas skolnieku ēdināšanu līdz 6. klasei.

 

• Labiekārtot Viļānu  pilsētas stadionu.

 

• Divu gadu laikā uzcelsim modernu sporta kompleksu Viļānos.

 

• Izveidot vienu pamatīgu modernu bērnu laukumu Pilsētas centrā, kā arī papildināt bērnu laukumus pagastos un pilsētas iekšpagalmos.

 

SABIEDRĪBAS DROŠĪBA

 

• Turpināsim pilnveidot videonovērošanas sistēmu Viļānos.

 

• Attīstīsim mobilu un profesionālu Pašvaldības policiju novadā.

 

• Turpināsim ciešo sadarbību ar Valsts policiju.

 

• Nodrošināt papildus apsardzi kultūras pasākumos.

 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

 

• Neiekļaut rēķinos maksu par pašvaldībām piederošu iekšpagalmu un ielu uzturēšanu.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 

• Mūsu mērķis ir pēc iespējas veicināt un atbalstīt uzņēmējdarbību novadā.

 

• Izīrēsim pašvaldības dzīvokļus speciālistiem, kuri akūti vajadzīgi novada uzņēmumos un iestādēs.

 

• Paplašināsim zemnieku ražotās produkcijas realizācijas iespējas novadā.

 

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

 

• Rūpēsimies par pietiekamu sabiedriskā transporta kustību novadā.

 

• Atbalstīsim koģenerācijas staciju būvniecību novada pagastu centros un pilsētā, jo tas būtiski samazinās apkures izmaksas iedzīvotājiem.

 

• Sagatavosim kvalitatīvus projektus, lai novads varētu piesaistīt nākama ES plānošanas perioda strukturālo fondu līdzekļus.